Календар

Важни крайни срокове
до 1 април 2016 г. Изпращане на заявка за панелна дискусия.
до 1 юни 2016 г.* 1. Изпращане на заявка за участие.
2. Изпращане на пълния текст на доклада, подготвен за печат според съответните технически изисквания.
до 30 юни 2016 г. Потвърждение за приемане на заявката за участие.
до 15 август 2016 г. Краен срок за ONLINE регистрация на участниците на електронна поща: st.kaleva@shu.bg

 

* За участие в конференцията е необходимо до 1 юни 2016 година да изпратите до организационния комитет на конференцията електронно писмо (като отбележите като тема на писмото: «Семинар Медиалингвистика-2016») с два прикачени файла:
– заявка по образец. Название на файла: Familija I._zajavka – напр. Ivanov D._zajavka.doc;

– текстът на доклада за публикуване. Название на файла: Familija I.__doklad.doc – напр. Ivanov D._doklad.doc:
Електронното писмо се изпраща на адрес: st.kaleva@shu.bg

Организационният комитет си запазва правото да не приема заявки, които не съответстват на темата на Конференцията, както и текстове на доклади, които не са оформени в съответствие с регламентираните изисквания.