Организатори

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Лаборатория по Приложна лингвистика към Шуменски университет “Епископ Константин Преспавски”

Институт «Висша школа по журналистика и масови комуникации» към Санкт-Петербургския държавен университет

Комисия по медиалингвистика към Международния комитет на славистите