Панелни дискусии


ПАНЕЛ 1: МЕДИАТЕКСТЪТ: СТРУКТУРА, КОМПОЗИЦИЯ, ВЕКТОРИ/ПОСОКИ НА ОБНОВЯВАНЕ

ПАНЕЛ 2: ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ СРЕДСТВА В СЛАВЯНСКИТЕ МАСМЕДИИ

ПАНЕЛ 3: ЕСТЕТИКА НА МЕДИАРЕЧТА

ПАНЕЛ 4: МЕТОДИКИ ЗА ЛИНГВОЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА МЕДИАТЕКСТА

ПАНЕЛ 5: РЕЧЕВИ ПАРАМЕТРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МЕДИАДИСКУРС

ПАНЕЛ 6: ЛИНГВИСТИКА НА ПУБЛИЦИСТИЧНИЯ ТЕКСТ

ПАНЕЛ 7: НОВИНАРСКИЯ ДИСКУРС В ОБЕКТИВА НА МЕДИАЛИНГВИСТИКАТА

ПАНЕЛ 8: МЕДИАТЕКСТЪТ В МЕТОДИЧЕСКАТА РАБОТА: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

ПАНЕЛ 9: МЕДИАТРАВЕЛОГЪТ КАТО ТИП МЕДИАТЕКСТ

ПАНЕЛ 10: PR И РЕКЛАМА