Такса правоучастие

В таксата за правоучастие влизат разходите по организация на конференцията, материалите на конференцията и кафе-паузите.

При заплащане до 30 юни 2016 г. При заплащане след 30 юни 2016 г.
50 евро /100 лв. 70 евро / 140 лв.
Информация за заплащане по банков път

Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Адрес: ул. „Университетска“ 115, гр. Шумен, България

Банка: Райфайзенбанк, клон Шумен

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC: RZBBBGSF

Основание на плащането: “КОНФЕРЕНЦИЯ ФХН 2016 год.” – Такса правоучастие

Не пропускайте да отбележите ИМЕТО, ФАМИЛИЯТА и ОРГАНИЗАЦИЯТА на участника!

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, моля свържете се с нас на st.kaleva@shu.bg със следната информация:
ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
1.За фирма, организация или институция:
• име
• Булстат
• адрес
• МОЛ

2. За физическо лице:
• име и фамилия
• ЕГН
• адрес