Комитети

 

Програмен комитет:

 

Председател: Димитър Попов (България)

Зам. -председател: Лилия Дускаева (Русия)

 

Членове:

Тойн ван Дайк (Испания)

Минка Златева (България)

Елка Добрева (България)

Георг Шупенер (Германия)

Лиляна Сарич (Норвегия)

Райна Драгичевич (Сърбия)

Ярослав Вежбиньски (Полша)

Валентина Аврамова (България)

Кира Рогова (Русия)

Гергана Дачева (България)

Красимира Чaкърова (България)

Татьяна Добросклонская (Русия)

Румяна Тодорова (България)

Владимир Коньков (Русия)

Татьяна Чернишова (Русия)

Мария Казак (Русия)

Виктор Ивченков (Беларус)

Миряна Совил (Сърбия)

Михаил Федосюк (Русия)

Марчело Софрити (Италия)

Мария  Конюшкевич (Беларус)

 

 

Организационен комитет:

 

Председател: Велка Попова (България)

Зам. -председател : Наталья Цветова (Русия)

 

Членове:

Стефка Калева (България)

Елена Стоянова (България)

Виктория Васильева (Русия)

Дора Кабакчиева (България)

Мишко Суботич (Сърбия)

Десислава Иванова (България)

Десислава Чешмеджиева (България)

Деяна Пенева (България)

Силвана Пунишич (Сърбия)

Ирена Костадинова (България)

Христина Христова (България)

Татьяна Терзиева (България)

Владимир Василев (България)

Юлия Коняева (Русия)

Наталья Прокофьева (Русия)